Người bán tượng

Posted at 28/09/2015

181 ViewsMột người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người.
Một người qua đường hỏi anh ta:
- Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?
Người bán tượng đáp:
- Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!


....

XtGem Forum catalog