The Soda Pop

Người bạn tham lam

Posted at 28/09/2015

139 ViewsHai người đang đi bộ cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một cái túi tiền đầy cứng.
Người nhặt được túi tiền nói:
─ Tôi may mắn quá! Tôi đã nhặt được một cái túi tiền.
Người bạn đồng hành nói:
─ Phải nói cho đúng là 'chúng ta may mắn quá' và 'chúng ta nhặt được'.
Người kia giận dữ nói:
─ Ồ không, không đâu. Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi.
Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát to:
─ Đứng lại, đồ ăn cắp!
Người nhặt được túi tiền hoảng sợ nói:
─ Chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta cái túi tiền của họ.
Người kia đáp:
─ Ồ không, không. Hồi nãy anh không chịu bảo là 'chúng ta', thì bây giờ anh cũng phải nói là 'tôi sẽ chết mất'.
Dân làng xúm lại bắt người nhặt được túi tiền và dẫn về làng để xử tội.


....