Insane

Chó Sói mài răng

Posted at 28/09/2015

126 ViewsMột con Cáo thấy chó Sói cứ nằm trên cỏ mà mài răng, bèn khuyên:
- Trời đẹp, mọi người đều nghỉ ngơi chơi đùa, sao anh không tham gia với mọi người?
Chó Sói không nói gì, tiếp tục mài răng, làm cho răng nó thêm sắc nhọn. Cáo lấy làm lạ, hỏi:
- Trong rừng yên ổn, thợ săn và chó săn đều đã về nhà, Hổ Báo cũng ở đằng xa, anh hà tất cứ phải mà răng mãi?
Chó Sói đáp:
- Tôi mài răng chẳng phải để chơi. Cậu thử tưởng tượng, nếu có ngày tôi bị thợ săn hoặc Hổ Báo săn đuổi, lúc ấy mới mài răng thì có kịp được chăng? Lúc nhàn rỗi tôi mài răng chính là để giữ mạng sống đó thôi.


....